تعریف از خود نباشه، پرشین دیزاین دورهمیِ بهترین، حرفه ای ترین و خلاق ترین های حوزه ی چاپ، طراحی و تبلیغاته.