این یعنی خیالتون راحت باشه که همون چیزی رو که سفارش میدید با همون کیفیت تحویل میگیرید.