چه هدایای تبلیغاتی برای استارت آپ‌ها مناسب است؟

بسیاری از استارتاپ‌های نوپا برای انجام تبلیغات نمی‌توانند بودجه زیادی [...]