توضیحات

دستگاه بخور- کد E865

مرطوب ساز امن و ساکت

جلوه نوری رنگارنگ و متغیر

قابل استفاده در خودرو

قطع کن خودکار

LED Light

مخزن آب 320 ML