عملکرد بی صدا
دارای یون منفی یکسره
دارای فیلتر رایگان جهت تصفیه هوا
دارای چراغ شب 7 رنگ
دارای 2 طرح کلاسیک و 2 طرح بچه گانه و فانتزی روز
خاموشی خودکار
دارای محفظه اسانس در قسمت خروجی بخار به همراه اسپانج
کلید تنظیم بخار
حداکثر فضای مناسب 100 متر مربع