دارای 2 تکنولوژی سیستم اولتراسونیک و تبخیر ( المنت حرارتی PT )
بخور گرم با دمای داخلی جوش 100 درجه و دمای خروجی بخار داغ 55 درجه
دارای 15 پد ضد رسوب + 2 پد معطر اسانس
دارای محفظه و پد معطر برای اسانس
دارای چراغ شب حلقه ای آبی