توان دستگاه 32 وات
خاموشی اتوماتیک در صورت اتمام آب مخزن
امکان تنظیم مسیر پرتاب بخور
دارای فیلتر ضد رسوب و باکتری قابل شستشو
پرتاب بالا و امکان تحت تاثیر قرار دادن فضای به متراژ 50 الی 100 مترمربع