مخزن ABS نشکن
ولوم تنظیم خروجی بخار
خروجی بخار بسیار عالی
خروجی بخار 200 میلی لیتر بر ساعت