هدایای تبلیغاتی
خودکار پلاستیکی لوتوس
بدنه تمام رنگی مات و حلقه گیره رنگی شفاف
در رنگبندی متنوع و زیبا
توجه: امکان چاپ چندرنگ فقط روی گیره امکان پذیر می باشد و روی بدنه خودکار فقط چاپ تکرنگ امکان دارد.