خودکار فلزی با کاور پلاستیکی
با قابلیت حک بر روی کاور